2019. Április 12-én induló fotós nyereményjáték menete és szabályzata:

A Pharmag SR. Kft. (1188 Budapest, Fenyőfa u. 1. A lh. fsz. 5., adószám: 11719300-2-43, cégjegyzék sz.: 01-09-999222) (a továbbiakban: Szervező)  nyereményjátékot hirdet.

A nyereményjáték menete:
Lájkold a Facebook oldalt, ha még nem tetted meg.
Kommentben írd meg, hogy melyik fotózást szeretnéd megnyerni!
Oszd meg a bejegyzést nyilvánosan.
Ha a 3.000 megosztást eléri a játék 1 helyett 2 nyertes lesz!

Mind a 3 feltételnek teljesülnie kell ahhoz, hogy részt vegyél a játékban!”

 • A nyeremény:
  A nyeremény választható budapesti szabadtéri fotózás és 10db feldolgozott fotó elektronikus úton. A nyeremény másnak is ajándékozható, így akkor is játszhatsz ha másnak szánod a fotózást. A fotózás 2019. december 31-ig váltható be! A fotózás helyszíne közösen megbeszélt a fotóssal. A nyereményt kizárólagosan Szolnoki Ádámtól lehet átvenni.
  A nyereményjáték 2019. április 22-én 20:00-kor ér véget. A nyertest véletlen választjuk számítógép segítségével, és 24 órán belül kihirdetjük a játék posztjában és külön posztban.
 • Szabályzat: 
 • A nyertes nyereményét nem válthatja pénzre sem a Szervezőknél sem a játékban részt vevő cégnél. A részvételhez minden lépést be kell tartanod.
  A nyereményjátékban a 13. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek.
  A jelentkezők a nyereményjátékban történő részvételükkel maradéktalanul elfogadják a jelen Játékszabályzatban foglaltakat. Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (internetkapcsolat, mobiltelefon stb..)
  A Szervezők nem felelősek azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak. A változtatás jogát a szervezők fenntartják.
 • A játékból ki vannak zárva a Szervező munkatársai, illetve a velük megbízási, vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő szerződéses partnerei, illetve e személyek Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
  A személyes adatokra vonatkozó adatszolgáltatás önkéntes és a Játékos a játékban való részvétellel hozzájárul adatainak a jelen szabályzat alapján történő kezeléséhez. Azok, akik a játékban részt vesznek, kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi rendelkezést.
 • A Játékos a jelen Játékszabályzat elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy Lebonyolító a Játékos önként megadott valamennyi személyes adatát, így különösen, de nem kizárólagosan a nevét, telefonszámát, e-mail címét és anyja nevét– a vonatkozó jogszabályok és a jelen szabályzatban foglalt eljárási rend keretein belül – kezelje. A Játékos személyes adatainak kezelésével, illetve feldolgozásával kapcsolatos részletes jogokat GDPR és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza. A Játék befejeződését követően Lebonyolító, mint Adatkezelő a Játékos adatait haladéktalanul törölni köteles.
 • Játékos és Szervezők kijelentik, hogy a Facebook Platform üzemeltetőjét teljes mértékben felmentik minden, jelen Játékkal kapcsolatos kártérítési, illetve jogi felelősség alól. Szervezők kijelentik, hogy jelen Játék – a Facebook Platform használatán túl –nem áll kapcsolatban a Facebookal, a promóciót a Facebook nem támogatja, ajánlja vagy szervezi. A játékban való részvételhez nem szükséges vásárlás.